De Nederlandse Antillen zijn uiteengevallen in Curacao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en nu begint het gedonder. De BES-eilanden hebben een regeling met Nederland. Voor Curaco en Sint Maarten geldt dat die ook aparte regelingen hebben vastgesteld cq gaan vaststellen met Nederland en voor Aruba idem dito. Echter, tusssen de landen/eilanden gebeurt fiscaal onderling natuurlijk ook nog wel wat dus dat moet ook geregeld worden. We praten over 160 duizend inwoners van Curacao, 80 duizend in Aruba, zo een 40 duizend in St Maarten en dan nog een (hele ruwe schatting) 26 duizend BES-ingezetenen. Dus qua inwonersaantallen is het allemaal niet zo boeiend. De complexiteit zal echter enorm zijn en de kosten gemoeid met het handhaven van de desbetreffende regelgeving zullen ook niet voor de poes zijn.